เกี่ยวกับเรา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากร
เอกสาร Download
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2559
ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกวัสดุประกอบการสอน
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
คู่มือการกรอกเกรด
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่องมาตรฐานผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2560
กลุ่มวิชา
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มคอ3
 
 
 
  Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
7 คน
เมื่อวานนี้
9 คน
เดือนนี้
268 คน
ปีนี้
594 คน
ทั้งหมด
5734 คน
     เริ่มนับ 27 กันยายน 2559
 
Update:2017-10-03 14:37:21ชม:(103)ครั้ง

การปฐมนิเทศและประชุมอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 256030 มิ.ย. 60 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศและประชุมอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการออกแบบนโยบายการเรียนการสอน และการจัดทำมคอ.3 ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศและประชุมอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 และในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน ตัวแทนคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-7-3โดย: rid_lp
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Facebook : https://www.facebook.com/tidarat.kanjai Line : xxx / Mobile :00-00000
Copyright 2017 All Right Reserved Power By xxx.com Design By lp4uwebdesign.com

Back to Top