เกี่ยวกับเรา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากร
เอกสาร Download
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2559
แบบฟอร์มขออนุญาตจัดทำเอกสารประกอบการสอน
ใบสมัครผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือการกรอกเกรด
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2559
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2559
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2559
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2559
กลุ่มวิชา
กลุ่มภาษา
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มคอ3
ภาคเรียนที่ 1/2559
 
 
 
  Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
6 คน
เมื่อวานนี้
6 คน
เดือนนี้
248 คน
ปีนี้
1141 คน
ทั้งหมด
2010 คน
     เริ่มนับ 27 กันยายน 2559
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙.. [2016-9-25][88]
.. [2016-9-25][84]
ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั่วไป ได้ประชุมอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสลุงคำ ชั้น ๒ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ..
ดู[103]ครั้ง
เอกสาร Download
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2559
แบบฟอร์มขออนุญาตจัดทำเอกสารประกอบการสอน
ใบสมัครผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือการกรอกเกรด
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Facebook : https://www.facebook.com/tidarat.kanjai Line : xxx / Mobile :00-00000
Copyright 2017 All Right Reserved Power By xxx.com Design By lp4uwebdesign.com

Back to Top