เกี่ยวกับเรา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากร
เอกสาร Download
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบ ขั้นตอน และข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียน 1/2562
ผลการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับสาขานิติศาสตร์
ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกวัสดุประกอบการสอน
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
คู่มือการกรอกเกรด
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สมัครสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในแต่ละวิชา
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรีียนที่ 1/2562
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) ภาคเรีียนที่ 1/2562
ประกาศ เรื่องมาตรฐานผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กลุ่มวิชา
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
 
 
  Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
17 คน
เมื่อวานนี้
20 คน
เดือนนี้
438 คน
ปีนี้
6758 คน
ทั้งหมด
16235 คน
     เริ่มนับ 27 กันยายน 2559
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะให้บริการจัดทำข้อสอบ ภาคเรียนที่ 1/2562.. [2019-8-26][46]
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบ ขั้นตอน และข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียน 1/2562.. [2019-8-26][68]
ข่าวกิจกรรม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะให้บริการจัดทำข้อสอบ ภาคเรียนที่ 1/2562 ..
ดู[37]ครั้ง
เอกสาร Download
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบ ขั้นตอน และข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียน 1/2562
ผลการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับสาขานิติศาสตร์
ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกวัสดุประกอบการสอน
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Facebook : https://www.facebook.com/tidarat.kanjai Line : xxx / Mobile :00-00000
Copyright 2017 All Right Reserved Power By xxx.com Design By lp4uwebdesign.com

Back to Top