เกี่ยวกับเรา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากร
เอกสาร Download
ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2559
แบบฟอร์มขออนุญาตจัดทำเอกสารประกอบการสอน
คู่มือการกรอกเกรด
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2559
ประกาศ เรื่องมาตรฐานผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2560
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2559
กลุ่มวิชา
กลุ่มภาษา
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มคอ3
ภาคเรียนที่ 1/2559
 
 
 
  Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
6 คน
เมื่อวานนี้
14 คน
เดือนนี้
318 คน
ปีนี้
1923 คน
ทั้งหมด
2792 คน
     เริ่มนับ 27 กันยายน 2559
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรมวิชาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐.. [2017-6-13][14]
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง มาตรฐานผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2560.. [2017-5-22][43]
ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำภาคเหนือและจังหวัดลำปาง (ป.ป.ช.) ได้ประสานงานและหารือร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน ผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น ๓ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในการประสานงานและหารือดังกล่าวจะมีการนำ "เอกสารการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ การเสริมสร้าง..
ดู[17]ครั้ง
เอกสาร Download
ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2559
แบบฟอร์มขออนุญาตจัดทำเอกสารประกอบการสอน
คู่มือการกรอกเกรด
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Facebook : https://www.facebook.com/tidarat.kanjai Line : xxx / Mobile :00-00000
Copyright 2017 All Right Reserved Power By xxx.com Design By lp4uwebdesign.com

Back to Top